SHARE

Svadba pre mnohé budúce manželky znamená aj stratu rodného priezviska. Sú ženy, ktoré sa s tým jednoducho nedokážu zmieriť. Niekedy je dôvodom hrdosť rodu, inokedy dôležitosť mena ako pracovnej značky. Ak svoje rozhodnutie oľutujete, zmeniť ho môžete i neskôr.

Zdroj: Freeimages.com

Spoločné priezvisko

Na matrike alebo pred oltárom sa podpíšu a stáva sa z nich rodina, napríklad Snežienkových. V dnešnej dobre však už nie je pravidlom, že manželka odchádza zo sobáša s rovnakým priezviskom ako jej manžel. Aj keď je to znak, že žena sa vydala, už nie je slobodná a o jej stave sa zrazu dozvedia všetci, nie každá to chce. Keď býva z rodu posledná dcéra, hrdá na ich rodinu, stáva sa, že si ponechá vlastné priezvisko, ku ktorému pomlčkou pridá i to manželovo. Moderná a emancipovaná žena niekedy nepotrebuje ani „pomlčku“ a mužove priezvisko úplne vynechá. Je to však zriedkavé. Priezvisko budúceho manžela môže znieť zvláštne a žene sa nemusí aj napriek veľkej láske páčiť. Existuje množstvo „malých“ dôvodov alebo výhovoriek, pre ktoré ženy nechcú nasledovať rod svojho muža.

Meniť môžete aj po svadbe

Dovolil by vám váš snúbenec ponechať si priezvisko? Opýtajte sa ho. Názory mužov sa na to rozchádzajú. Manželov názor môže súvisieť i s názorom budúcej svokry. Opýtali sme sa na matrike, koľkí vstupujú do manželstva pod spoločným menom. Na Slovensku väčšina snúbencov uprednostňuje rovnaké priezvisko. Napriek modernosti, či emancipovanosti žien sú tradície, ktoré sa zachovávajú. Podľa Zákona o rodine pripadajú do úvahy tri možnosti. Buď sa rozhodnete pre priezvisko jedného z vás a stane sa spoločným alebo si každý ponechá svoje doterajšie.

Zdroj:Freeimages.com

Poslednou možnosťou je, že priezvisko jedného z páru bude spoločným a žena si zároveň ako v poradí druhé ponechá svoje doterajšie. Spoločné priezvisko dedia tiež deti. Ak si to ženy predsa len s priezviskom rozmyslia a budú chcieť používať svoje rodné alebo naopak iba manželovo, môžu neskôr spoločne podať písomnú žiadosť. Pred svadbou sa rozhoduje o veľa veciach. Je jednoduchšie porozmýšľať o priezvisku pred svadbou. Ušetríte si tým nielen byrokratické úkony, poplatky, ale aj čas s partnerom.